گرگانیان

شهرنشینی یا شهروندی؟!

فانتزی طرح ترافیک

 

چندی است در شهر ما طرح ترفیک اجرا شده است ... این طرح ، برخلاف موارد مشابه در شهرها دیگر ، نه تنها موجب کاهش ترافیک نشده است ، بلکه بر مشکلات آن افزوده است ... آن هم در یکی از خیابان های اصلی شهر ... خیابان شهید بهشتی.

طرح ترافیک از ساعت 11 صبح شروع و معمولن تا ساعت 14 ادامه دارد ... لطف کنید در بین ساعات مذکور به خیابان مذکور تشریف ببرید ... تقاطع بهارستان تا کارخانه وش ... تعدادی سرباز و درجه دار و افسر و ماشین راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی و انواع موانع ، همراه با چهار جفت چراغ راهنمایی ، دست به دست هم داده اند ، تا در مدت 3 ساعت ، ترافیکی در سطح شهر ایجاد کنند ، آن سرش ناپیدا ... اگر این همه امکانات را از بین این دو تقاطع بردارند ، نه تنها مشکلی به وجود نمی آید ، بلکه تردد ماشین ها با سهولت بهتری نیز انجام می شود ... یک بار بروید و ببینید ... برای نیروی راهنمایی رانندگی این شهر تاسف بار است که این همه ناشیانه عمل می کند و آن وقت ما تمامی مشکلات را به گردن نافهمی و بی فرهنگی مردم می اندازیم.

ساعت 10:45 صبح به ابتدای خیابان بهزیستی تشریف ببرید و ترافیک را کنترل کنید ... هیچ مشکلی وجود ندارد ... به مجرد آن که ماموران راهنمایی و رانندگی می آیند ، ترافیک آرام آرام افزایش می یابد ... تخلف ها بیشتر می شوند  ... صدای بوق ماشین ها بیشتر می شود و نظم خیابان بر هم می خورد ... می گویید نه ، همین فردا بروید و ببینید.

خیابان شهید بهشتی از پهنای مناسبی برخوردار است ... کناره ی خیابان شهید بهشتی همواره برای پارک ماشین جای کافی دارد و معمولن نیازی به پارک دوبله هم وجود ندارد ، برخلاف خیابان شالیکوبی و خیابان امام خمینی (ره) ... خیابان شهید بهشتی ، از ابتدای خیابان گرگان جدید تا خیابان بهزیستی ، توقف ممنوع است ... در خیابان شهید بهشتی ، مرکز تجاری مهمی وجود ندارد و در مجموع فضای اداری است ، آن هم دانشگاه و ادارات زیر مجموعه ی جهاد کشاورزی و مجموعه ای از بانک ها ، همگی دارای پارکینگ هایی مجهز و یا دارای فضاهای جانبی برای پارک ماشین ، برخلاف خیابان امام خمینی (ره) و شالیکوبی ... در این خیابان حتی مدارس متعددی وجود ندارد که در هنگام تعطیلی مدارس ، ترافیک ایجاد شود ، برخلاف خیابان شالیکوبی ، کوی ویلا و خیابان پنجم آذر ... در عین حال ، در خیابان شهید بهشتی ، خیابان های متعددی برای فرار ماشین ها وجود دارد که همواره مانع از بروز چنین مشکلی می شده است و می شود ... ضمن آن که ، این خیابان ، به دلیل آن که مبدا ورودی شهر است ، مملو از مردمی است که ساکن این شهر نیستند و بسیاری از خیابان های این شهر را نمی شناسند تا چه برسد به آن که از قوانین متغییر هر روزه  آن مطلع باشند ... تنها مشکل خیابان شهید بهشتی ، یک اشتباه تکنیکی راهنمایی و رانندگی است.

در این خیابان ، به فاصله ی 200 متر ، از ابتدای بهارستان تا ابتدای کارخانه وش ، 5 سه راهی قرار گرفته است که بر روی اولی و چهارمی در فاصله ی حدود 180 – 170 متر ، دو جفت چراغ راهنمایی نصب شده است ... عدم هماهنگی زمانی بین این دو چراغ راهنمایی ، وجود انواع مختلف از حالت های گردش به چپ و راست برای ماشین ها در هر یک از این سه راهی ها ، عدم هماهنگی بین نیروهای راهنمایی و رانندگی با یکدیگر و با چراغ ها و نیز بی مسئولیتی و بی حالی و بی خیالی بسیاری از آنها ، مجموعه ای ساخته است تماشایی ... این کارشناسان محترم راهنمایی و رانندگی حتی از بستن و یا یک طرفه کردن خیابان های متقاطع با این خیابان اصلی هم عاجزند و هر روز یک طرح جدید در می اندازند ، گویی با آزمون و خطا می خواهند این مشکل را حل کنند ... در فاصله ی 10 قدمی ایشان ، ماشین ها از روی خطوط ممتد دور می زنند ، خیابان با سه خط ماشین رو تبدیل به یک خیابان با 6 – 5 خط ماشین رو یک طرفه می شود ، تمامی افسران در حال تماشا قرار می گیرند و سربازان بی جیره و مواجب درگیر و فحش خور ... ماشین های رنگارنگ راهنمایی و رانندگی هم از در و دیوار می ایند و می روند ، بدون آن که کاری انجام دهند ... جناب سرهنگان و تیمساران محترم ، لطف کنید در یک روز لباس خود را از تن در آورید و با لباسی شخصی ، در یک تاکسی بنشینید و این خیابان را ملاحظه کنید و حرف مردم را هم بشنوید ... از دست پخت تان لذت ببرید.

به عنوان یک راه حل ، اگر بپذیریم چنین ترافیکی در این محدوده ی مکانی و زمانی خاص وجود دارد ، راه حل مناسب شاید در جای دیگری باشد ... کافی است ، در این محدوده ی زمانی ، تردد در خیابان بهزیستی و یا ملاقاتی مسدود شود و چند تا افسر و درجه دار ، مانع از دور زدن و گردش به چپ ماشین ها در این محدوده ی مکانی (بهزیستی تا کارخانه وش) شوند.

در ضمن ، در محل خروجی خیابان ششم بهمن سابق به خیابان شهید بهشتی هم مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد ، فقط کافی است از دور زدن ماشین ها در این محدوده ، ممانعت به عمل آید.

 

  
نویسنده : First Citizen ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧


مقدمه

سلام به تمامی شهروندان گرگانی عزیز

  
نویسنده : First Citizen ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧
تگ ها :